Domů


Nabídky

Odkazy

ADSP

Německého generálního CARRIER PODMÍNKY

PREAMBULE

Tyto podmínky budou platit od 1. LEDEN 2003 doporučuje Federace německého průmyslu, Spolkový svaz německých velkoobchodů- a zahraničního obchodu, Svaz spedice a logistiky, Německý průmysl- a obchodu, Ústřední svaz německých maloobchodních řetězců. Toto doporučení není závazné. Je strany jsou na svobodě, provedou formulovat různých smluv.

1.Zájem jistiny- a due diligence

Zasílatel bude jednat v zájmu svého zmocnitele a plnit své povinnosti s péčí řádného obchod.

2.OBLAST POUŽITÍ

2.1 ADSP vztahuje na smlouvy o přepravě všech druhů činností, ať už se týkají spediční, NÁKLADNÍ, Ložisko- nebo se týkají jiných služeb, které jsou společné přesměrování obchod-ních operací. Ty také logistické služby běžně přeposlání, pokud jsou připojeny k přepravě nebo skladování zboží v souvislosti.

2.2 Případ spedičních služeb upravena § § 453 do 466 HGB dluží přepravce je odpovědný pouze za zajištění požadované služby, Podmínky nebo jinak platných právních předpisů se nic-.

2.3 ADSP nevztahuje na transakce, výlučně s pracovním balení mají přepravu zboží a odstraňování jejich skladování,-Jeřáb zvedání a těžká práce- a vysoké hlasitosti doprava, kromě běžných překládky služeb speditéra, -doprava a skladování zboží, které bylo taženo nebo.

2.4 ADSP se nevztahují na přepravní smlouvy se spotřebiteli. Spotřebitel je fyzická osoba,, smlouvy za účelem,, není ani komerční, ani jejich nezávislá odborná činnost může být přičítána.

2.5 Pokud celní obchodní nebo právní předpisy o ADSP, přednost a ADSP, takže pokud, že zákonná ustanovení mají kogentní povahu nebo podmínky- jsou určeny. Pro smlouvy o přepravě zásilek, See-, Vnitrozemské vodní cesty- oder multimodální Transporte können,různé smluvní opatření, která zajistí přepravní podmínky navržené pro ty jsou.

2.6 Zasílatel je oprávněn přistoupit na běžných standardních podmínkách třetích osob oprávněných.

2.7 Ve vztahu mezi- a střední dopravce ADSP jsou podmínkami pro střední nákladní dopravce.

3. NATŘENÍ, Chyb přenosu, NÁPLŇ, zvláštní druh zboží

3.1 Objednávky, Instrukce, Výkazy a komunikace jsou platné. Následné úpravy musí být zřetelně označeny jako.

Důkazní břemeno za obsah a správné a úplné předávání leží, kdo se spoléhá na to.

3.2 Pokud to není vyžadováno za prohlášení v písemné formě, je datová komunikace nebo jakékoliv jiné formy strojově čitelné, za předpokladu, že emitent vidět.

3.3 Hlavní musí informovat zasílatele při uvádění, které jsou předmětem smlouvy dopravy:-Nebezpečné zboží, živá zvířata a rostliny-podléhající zkáze,-Zvláště cenné a ohrožené krádeži zboží

3.4 Hlavní je povinen v jeho pokyny adres, ZNAMÉNKO, OČÍSLOVAT, POČETNOST, Druh obalu a velikost balení, Charakteristika zboží ve smyslu § 3.3, hodnota zboží pro účely pojištění a veškeré další informace, aby pro řádné provedení příslušných okolností.

3.5 Případ nebezpečného zboží, musí být hlavní informovat přepravce na přesnou povahu nebezpečí a – v případě potřeby – sdělí opatření, která mají být přijata. Je to nebezpečné zboží ve smyslu zákona pro přepravu nebezpečných věcí nebo jiného zboží, pro přepravu nebezpečných věcí nebo speciální skladování, hovorový- nebo právními předpisy pro odpady jsou, pak klient pro řádné provedení předávání informací, především klasifikace podle předpisů pro nebezpečné, mitzuteilen.3.6 Hlavní je povinen informovat přepravce o zvláště cenné zboží nebo riziko krádeže (např.. PENÍZE, Drahé kovy, KLENOT, Hodinky, Drahokamy, Umělecké předměty, Starožitnosti, ŠEKOVÝ, Kreditní karty, platné telefonní karty nebo jiných platebních prostředků, Cenné papíry, Hodnota, Dokumenty, LIHOVINY, Tabák, Spotřební elektronika, Telekomunikační zařízení, Výpočetní techniky a příslušenství) stejně jako výrobky s aktuální hodnotou 50 Kč / kg nebo více v dostatečném předstihu, převést zasílateli, že zasílatel má možnost, rozhodnout, zda k převzetí zboží, a přijmout opatření pro bezpečnou plnění zakázky.

3.7 Pokud přesměrování pokyn není v číslech 3.3 – 3.6 podmínky, je na dopravce, -odmítnout přijetí zboží,-zpáteční zboží, které již přijaly nebo. připraven k navazovat na to, poslat to bez upozornění klienta, při skladování či přepravě a další, požadovat přiměřenou náhradu, Pokud bezpečí plnění smlouvy spojeno se zvýšeným nákladům ist3.8 Zasílatel není povinen, podle čísel 3.3 do 3.6 ověřovat tvrzení nebo doplněk.

3.9 Zasílatel není povinen, ověřit pravost podpisů na jakékoli zboží nebo dokumentů či poznámky o autoritu signatářů, pokud, o pravosti nebo orgán, existují důvodné pochybnosti.

4. UTĚSNĚNÍ, Zajištění nakládky- a obalových materiálů, Vážení a kontrolu

4.1 Z předávání instrukcí bylo dohodnuto, balení zboží nicht4.1.1,

4.1.2 vážení, ANKETA, Opatření k ochraně a posílení zboží a jeho obalu, pokud, je to normální obchodní praxe,

4.1.3poskytování nebo výměny palet nebo jiné zatěžování- a obalových materiálů.

Pokud nejsou vlak-vlak změnit, pouze zvedl, je-li vydán nový řád. To neplatí,, v případě, že výměna je na příkaz zasílateli.

4.2 Tyto služby podle § 4.1 jsou účtovány zvlášť.

5. Celní odbavení

5.1 Instrukce pro přepravu do místa určení v jiné zemi, obsahuje instrukce pro celní odbavení, Pokud tomu tak není doprava na místo určení.

5.2 Pro celní odbavení, dopravce je kromě skutečných nákladů vzniklých v důsledku příplatek poplatek.

5.3 Aby, s lepených zboží nebo poskytuje dodat jim volný dům, obsahuje povoluje zasílatele, o provedení nezbytných cel a spotřebních cel a poplatků, aby se zjistila.

6. Obal- a označování požadavků klienta

6.1 Tyto balíčky mají klienta zřetelně a trvanlivě označen správné nakládání s jejich funkcí, například adresy, ZNAMÉNKO, OČÍSLOVAT, Symboly pro manipulaci a vlastností; staré známky musí být odstraněny nebo poškozeno.

6.2 Kromě toho je povinen klienta,

6.2.1na programu spojeného balíky, jak jsou snadno rozpoznatelné pro charakterizaci;

6.2.2Balení kusy tak připravit, že přístup k obsahu bez zanechání stop äußerlicsichtbarer není možné (LEPÍCÍ PÁSKA, Pásy, atd. jsou přípustné pouze, Pokud jednotlivě určené nebo jinak obtížné napodobit; fóliové balicí pouze, být tepelně utěsněny);

6.2.3na forwarders konsolidace zásilky, jednotlivých balení nebo jednotek pro tuto zásilku (Největší obvod a nejdelší strana) sestává z méně než 1 m, zusammenzufass tuto zásilku do větších

6.2.4pokud zásilka zavěšení, skládající se z několika kusů, tyto jednotky pro snadnější manipulaci v uzavřených obálkách;6.2.5na pozemcích alespoň 1 000 kg celková hmotnost zákona o označování váhy těžké být transportován hmotnosti nákladu lodí specifikace, jak je předepsáno.

6.3Balíčky jsou jednotlivé balíčky nebo jistiny smluvních jednotek tvoří, např.. Krabice, Klece, Palety, Manipulačních jednotek, uzavřené nákladní lodě, jednotky, jako jsou kryté vozy s krycí plachty, Přívěsy, výměnné nástavby, Container, Iglú

6.4Pokud jsou obaly nesplňují numerická 6.1 a 6.2 podmínky, pak oddíl 3.7 příslušná aplikace.

7.Dozorčí Povinnosti speditéra

7.1Zasílatel je povinen, Chcete-li zkontrolovat Schnittstellen7.1.1 balení pokud jde o jejich množství, totožnost a zdánlivý pořádek a neporušenost plomb a upevnění musí být dokumentovány 7.1.2Unregelmäßigkeiten (např.. v přiloženém dokumentu nebo na základě zvláštního oznámení).

7.2Rozhraní je nějaký bod z balíků z jedné entity do druhé, a dodání na konci každé etapy.

8. KVITANCE

8.1Na žádost klienta vzhledem k předávání EmpfangsbescheinigungIn certifikát zasílatel potvrzuje množství a druh balení, ale ne jejich obsah, Hodnota nebo hmotnost. Hromadně, Plné zatížení a takové, jako potvrzení o přijetí neuvádí hrubou hmotnost nebo jiný popis výše Gutes.8.2 Jako důkaz o nosiče náboje z příjmu příjemce této smlouvy nebo v jiných průvodních přepravních dokumentů. V případě, že příjemce odmítne, obdržení dotace, pak zasílatel musí požádat o pokyny. Pokud bylo zboží vyloženo v přijímači již, zasílatel je oprávněn, znovu přijmout.

9.Instrukce

9.1Licence udělená instrukce zůstává v platnosti pro spediční do odvolání zmocnitelem.

9.2 Nedostatečné nebo nepraktické pokyny zasílatel může použít svého odborného úsudku.

9.3 Objednat, aby nemovitost k dispozici třetí straně, už může být odvolán, Při celkové dostupné je Obstaravatelé přiblížil třetí.

10.Nákladní platby, DOBÍRKA

10.1Prohlášení hlavním, Smlouva byla podepsána nákladní neplacené nebo aby byl popraven na účet příjemce nebo třetí, není dotčena povinnost zákazníka vůči dopravci, zaplacení všech výdajů, které mají tragen.10.2Mitteilung podle bodu 10.1 neobsahuje žádnou hotovost.

11. ODROČIT

11.1Nedostatek souhlasu načítání- a dodací lhůty nelze zaručit, ani sled manipulaci se zbožím stejného dopravy.

11.2Toto nemá vliv na právní odpovědnost dopravce za opožděné vydání.

12.Překážky

12.1Překážky, nelze přičítat k riziku speditéra, uvolnit jej po dobu trvání jejich časových závazků, jejich výkon je nemožné.

V případě těchto překážek, 1 jsou dopravce a klient má nárok, odstoupit od smlouvy, iv případě, že zakázka byla provedena již částečně.

Pokud zasílatel nebo hlavní odstoupí, tak dopravce k náhradě nákladů, On měl dovoleno se považují za vhodné, nebo které jsou zajímavé pro klienta.

12.2Zasílatel je pouze povinen v rámci své běžné odborné péče o radu, ať už zákonné nebo úřední omezení týkající se přepravy (např.. JAKÝSI- a vývozní omezení) EXISTOVAT. Pokud zasílatel má, nicméně, přes veřejná prohlášení nebo v zadávací jednání, dojem, mít speciální znalosti některých transakcí Arte, Má se jednat přiměřeně- a plnit povinnosti, v souladu s poznámkou.

12.3Zasílatel není odpovědné veřejné úkony nejsou dotčena práva zasílateli k jeho hlavnímu; Zákazník odškodní dopravce za jakékoli důsledky vyplývající z těchto událostí. Nároky spediční proti státu nebo jiných třetích stran nejsou ovlivněny.

13.ODVEDENÍ.

Dodávka uskuteční s účinkem v jakékoliv podnikání příjemce nebo osoba dárek, pokud, důvodné pochybnosti o jejich pravomoci přijímat.

14.Žádosti o informace- a jménem příjemce

14.1Zasílatel je povinen, poskytnout hlavnímu všechny potřebné informace, na žádost, o stavu transakce a po provedení, které odpovídají za ně; zveřejnit náklady, ale je pouze povinen, kdyby jednal na účet klienta.

14.2Zasílatel je povinen, klient všechny, to, co se dostane na provoz podniku a to, co získal od vedení, herauszug

15.Úložiště

15.1Skladování v kompetenci dopravce ve vlastních nebo jiných skladovacích prostor. Položený na dopravce s třetí stranou skladu, mu oznámí jeho jméno a skladu společnost písemně nebo, Pokud sklad rozkaz, třeba poznamenat, na to.

15.2Klient má možnost, navštívit prodejnu, nebo navštivte nechat. Stížnosti na skladování zboží nebo výběr skladu, musí neprodleně učinit. Nemá-li uplatnit své právo na kontrolu, mává všechna práva k námitkám proti způsobu ubytování, dlouho, jak volba místa a skladování v souladu s péčí o zasílateli je ist.15.3Das zadejte sklad k zákazníkovi musí být zasílatelem a jeho pracovní době.

15.4Je-li hlavní zpracovává zboží před (např.. Odběr vzorků), zasílatel může požadovat, toto číslo, A hmotnost zboží se kontrolují ve spolupráci s klientem. Pokud klient není v souladu s touto žádostí, odpovědnost přepravce za škodu zjištěny později vyloučen, pokud, poškození nenese odpovědnost za opatření přijatých od klienta realitní zurückzuführen.15.5Der za všechny škody, on, jejích zaměstnanců či zástupců v kempu Betretendes nebo při vstupu nebo při jízdě na zemi nesoucí zasílatele, Přidat další skladové klientů nebo třetích stran, pokud, , že klient, jeho zaměstnanci nebo zástupci nenesou odpovědnost trifft.15.6Bei zásob nesrovnalosti, je zasílatel oprávněn rovnováhy- a přebytky stejnou hlavní nedostatky a přebytky zásob.

15.7Vznikly má zasílatel důvodné pochybnosti, zda jsou jejich nároky jsou zajištěny hodnoty zboží, je oprávněn zmocnitele požadovat přiměřené lhůtě, může přispět buď zajištění pohledávky zasílateli nebo skladování daného zboží. Pokud klient není v souladu s touto žádostí, Zasílatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího upozornění.

16.Nabídky a plateb

16.1Nabídky z spediční a dohody s ním ohledně ceny a služby se vždy vztahují k určitým vlastní služby nebo pro služby třetích stran, a na zboží normální velikosti, normální váha a příroda; Předpokládám, že normální neomezený dopravu, neomezený přístup, Možnost okamžité on-přepravě a platnosti podkladu, VPŘED, pokud, změny mohou být stanoveno za současných okolností. Poznámka, jako “plus obvyklé vedlejší poplatky” opravňuje zasílatele, Zvláštní poplatky a speciální doplňky a příplatky.

16.2Všechny nabídky zasílateli jsou platné pouze pro okamžité přijetí a okamžité provedení příslušného úkolu, pokud není uvedeno jinak v nabídce, a pouze, když se odkazuje na pokyny najdete v nabídce.

16.3Je-li aby byl zrušen nebo zrušit, Instrukce zasílatel k pohledávkám podle § § 415, 417 Chcete-li HGB.

16.4Pokud COD- nebo jiné kolekce výuka byla zrušena zpětně, peníze nejsou výše, Zasílatel je oprávněn k jeho sbírky poplatek.

16.5Pokud příjemce odmítne přijmout zásilku určenou pro něj, nebo, v případě dodávky z důvodů , od zasílatel neodpovídá, NENÍ MOŽNÁ, zasílatel pro drayage další přepravu na stejné úrovni jako pro Hinbeförderung na.

17.Náklady speditér, Osvobození od daně nárok

17.1Zasílatel má právo na náhradu nákladů, který by mohl důvodně považovat za nutné.

17.2Aby, No příjezdu na převzetí, opravňuje zasílateli, povinen ho, ale ne, statické zatížení na statku, COD, Povinnosti, Interpretované un-Daňové náklady a výdaje.

17.3Nákladových nároků,Haverieeinschüssen nebo příspěvky, Povinnosti, Daně a jiné poplatky, odesílatel na, zejména podat za oprávněného zástupce nebo jiné poplatky, klient musí zavolat dopravce doručit ihned, Pokud nebyla zodpovědná za speditéra. Zasílatel je oprávněn, dle svého uvážení přijmout vhodná opatření chrání sám sebe. Není-li k potřebě okamžité akce, zasílatel, musí požádat o pokyny.

17.4Hlavní je povinen informovat přepravce vhodným způsobem o všech veřejných, např.. celní předpisy, nebo přes stávající, např.. Povinnosti známkovém právu, aby poukázal, spojené s vlastnictvím zboží, Není-li důvodně odvodit z nabídky nákladního přepravce je, že tyto povinnosti jsou známy.

18.Faktury, cizí měny

18.1Faktury spedičních 'jsou okamžitě begleichen.18.2Der zasílatel je oprávněn, požadovat, aby příjemce zahraničních ředitelů po jeho zaplacení buď v místní měně nebo německy.

18.3Zasílatel dluží cizí měnu nebo pokud pokrok součty v cizí měně, má nárok, buď požadovat platbu v cizí měně nebo v němčině. Pokud se požaduje platbu v německé měně, pak konverze se provádí pro denní směnný kurz, musí být, pokud, být prokázáno, že jinou cestu, nebo byl použit.

19.KOMPENZACE, Zurückbehaltung.Gegenüber nároky zakázky na služby a dalších souvisejících smluvních nároků je započtení nebo zadržení mohou být proti nárokům, Pokud jsou námitky nebrání.

20.ZÁVDAVEK- a udržení

20.1Zasílateli za všechny pohledávky splatné nebo ne díky, k němu v počtu 2.1 veškeré služby pro klienta je oprávněn, Zástavní právo a zástavní právo na zboží v jeho vlastnictví nebo jiné cennosti. Slib- a udržení doplnění

20.2.Zasílatel může uplatnit své zástavní právo- nebo zástavní právo pro nároky vyplývající z jiných smluv o přepravě s jistinou pouze, pokud jsou nesporné nebo pokud finanční situace dlužníka klade nároky na zasílatele.

20.3Na místě v § 1234 Občanského zákoníku určité období jednoho měsíce musí být ve všech případech o dva týdny.

20.4Je-li hlavní je v prodlení, zasílatel po vyhlášení a prodej zboží v jeho vlastnictví, a tato část, jak to vyžaduje jeho profesionální úsudek k uspokojení je, jeho tvrzení.

20.5O hypotéku- nebo dokonce prodej, kdy je dopravce nárok na provizi z prodeje čistých výnosů z obvyklých místních sazeb.

21.Pojištění zboží

21.1Zasílatel zajišťuje pro pojištění zboží (např.. Doprava- nebo doba pojištění) u pojistitele, který si zvolil, pokud k tomu nedostanete pokyn před předáním zboží.

21.2Zasílatel trčet vzhledem k povaze zboží k pojištění nebo z jiného důvodu není kryta pojištěním, zasílatel povinen oznámit klientovi ihned.

Zasílatel je oprávněn, ale není, k provádění pojištění zboží, pokud je to v zájmu hlavního. Zasílatel může převzít, že pojištění je v zájmu hlavního, zejména při:-zasílatel za předchozí pojištění spediční, -Hlavní hodnota zboží na účet (CIFRA 3.4) uvedl.

Předpokladem pro uspořádání pojištění nemusí být, JESTLI:-jistiny zakazuje takové pojištění,-Hlavní je zasílatel, Dopravce nebo skladování společnost

21.3Dopravce se rozhodl, po řádném zvážení rozhodne o typu a rozsahu pojištění a zajišťuje, aby podmínky na trhu, pokud, Hlavní pokyn zasílateli jinak, s uvedením pojistné částky a rizika krytá písemně jinou instrukci.

21.4Pokud dopravce a pojistník, pokud jednal v zastoupení klienta, Zasílatel je povinen, na základě žádosti podle § 14.1 Účetní závěrku. V tomto případě dopravce prémie pro každou zakázku sbírat provoz na objednávku, dokumentovat a zaplatit v plné výši pouze pro tento pojištění na pojistitele.

21.5Zasílatel, Propadnutí výši náhrady a dalších administrativních úkonů při vyřízení pojistných událostí a průměry zasílatel za poplatek kromě úhrady nákladů na.

22.Odpovědnost dopravce, Postoupení pohledávek

22.1Dopravce je odpovědný za všechny své služby (CIFRA 2.1) v souladu se zákonnými požadavky. Existují však následující pravidla, Podmínky nebo jinak rozhodného práva jinak, pevné bestimmen.22.2Soweit dopravce je odpovědný pouze za plnění smluvních požadovaných služeb, je pouze za pečlivý výběr této třetí osoby.

22.3Ve všech případech, dodržovat ty dopravce za ztrátu nebo poškození zboží má, Má hodnotu- a náhradu nákladů v souladu s § § 429, 430 Obchodní zákoník, aby.

22.4Do té míry, § § 425 ff a 461 Abs. 1 Obchodní zákoník neplatí, Zasílatel odpovídá za škodu, vyplývající z

22.4.1-nedostatečná obal nebo označení třetími osobami nebo denAuftraggeber;

22.4.2-dohodnuto nebo obvyklé venkovní skladování

22.4.3-krádež nebo loupež (§§243, 244, 249 Trestní zákoník);

22.4.4 vyšší moc, Počasí, Škůdci spotřebičů a vedení, Vliv ostatního zboží, Škody zvěří, vlastní vice pouze do té míry,, než mu je detekován zaviněné příčinných škody. Poškození mohly vzniknout na základě jednoho z výše uvedených okolností, předpokládá se,, že se vynořil z této.

22.5Pokud zasílatel nárok vůči třetí osobě, , že není odpovědný za, nebo pokud zasílatel má své vlastní odpovědnosti pohledávky vyšší než, je povinen postoupit tuto pohledávku na klientovi na vyžádání, pokud, že zasílatel, na základě zvláštní dohody, tvrdí obžaloba na náklady a riziko klienta.

Hlavní mohou rovněž požadovat,, že zasílatel postoupí veškeré pohledávky proti němu třetí osobě z důvodu výkonu. § 437 Obchodní právo zůstává nedotčeno.

23.Omezení odpovědnosti

23.1Odpovědnost přepravce za ztrátu nebo poškození zboží (Škody na majetku) S výjimkou skladování na požádání, je omezena

23.1.1.NA 5 za každý kilogram hrubé hmotnosti zásilky;

23.1.2.se ztrátou, , že došlo na majetku během přepravy s dopravní prostředek, v rozporu s § 23.1.1 o přepravě těchto zákonné omezení odpovědnosti;

23.1.3.smlouva o propagaci s různými dopravními prostředky, včetně námořní dopravy v rámci, v rozporu s § 23.1.1 NA 2 SDR za kg.

23.1.4.V každém případě škody na maximální výši 1 Můj. ODRA 2 SDR za kg, PODLE TOHO, podle toho, která je vyšší.

23.2Pokud pouze jednotlivé balíčky nebo části zásilky byly poškozeny nebo ztraceny, vypočítá maximální odpovědnost celkové hmotnosti:-Celý program, , když se celá zásilka,

-znehodnocena část programu, pouze části přehlídky zrušen ist.23.3Die odpovědnosti zasílatele za škodu jinou než na zboží, kromě zranění osob a škodám na zboží, které výše je omezena na trojnásobek výše, by byla splatná za ztrátu, s maximálním množstvím 100.000 EUR za pohledávky.

§ § 431 Abs. 3, 433 Obchodní zákoník není dotčena.

23.4Odpovědnost dopravce je v každém případě, bez ohledu na, se počet škod vzniklých z jedné události zvýšen, omezena na 2 Můj. na události nebo 2 SDR za kg ztracených věcí a besschädigten, PODLE TOHO, podle toho, která je vyšší, jednoho žalobce zasílatel hafftet přiměřená jejich Ansprüche.23.5Für výpočet SDR je § 431 Abs. 4 OBCHODNÍ ZÁKONÍK.

24.Omezení zodpovědnosti v případě skladování

24.1Odpovědnost přepravce za ztrátu nebo poškození zboží (Škody na majetku je omezen v případě skladování

24.1.1NA 5 za každý kilogram hrubé hmotnosti zásilky,

24.1.2NANEJVÝŠE 5.000 každý nárok; v případě, že reklamace je hlavní rozdíl mezi nominální- a skutečný stav zásob (CIFRA 15.6), odpovědnost na částku 25.000 VYMEZENÝ, bez ohledu na počet inventury rozporu kauzální pohledávek. V obou případech, bod 24.1.1 unberührt.24.2 sekce 23.2 se vztahuje na.

24.3 Odpovědnost zasílatele za škodu jinou než na zboží, kromě zranění osob a škodám na majetku je omezen na případ skladování 5.000 každý nárok.

24.4Odpovědnost dopravce je v každém případě, bez ohledu na, se počet škod vzniklých z jedné události zvýšen, NA 2 Můj. na výskytu limitu; jednoho žalobce zasílatele odpovědnost je úměrná jejich pohledávek.

25.Důkazní břemeno

25.1Hlavní musí poskytnout důkazy v případě poškození, že zboží stanovené množství a kvality zřejmé, (§ 438 HGB) bylo předáno. Zasílatel musí poskytnout důkaz, , že dodal zboží, jak on přijal to, vydal.

25.2Důkaz, že zboží bylo poškozeno během přepravy s dopravou (CIFRA 23.1.2) došlo, je povinností, stranou, která uplatňuje jako. Pokud ke škodě došlo není známo, musí být speditér určit klienta nebo příjemce sledu dopravy v dokumentování rozhraní (CIFRA 7) vysvětlit. To je věřil, , že ke škodě došlo při této fázi přepravy, ne pro zmocnitele jako čistého příjmu.

25.3Zasílatel je povinen, zajistí prostřednictvím příslušných šetření a získávání důkazů pro zjištění, , kde škoda vznikla ist.26.Außervertragliche nároky

Omezení výjimky z odpovědnosti a omezení platí podle § § 434,436 HGB a mimosmluvní nároky.

27.Kvalifikovaný

VerschuldenDie ručení výjimek a omezení neplatí, Při

Škoda byla způsobena

27.1Úmyslně nebo hrubou nedbalostí přepravce nebo jeho vedoucích pracovníků nebo porušení smluvních povinností, , kde jsou nároky omezena v tomto případě se předpokládat,, typické poškození;

27.2v případech § § 425 ff, 461 Abs. 1 Obchodní zákoník, nebo dopravce uvedené v § § 428, 462 HGB jedná úmyslně nebo z nedbalosti s vědomím,, , že pravděpodobně vznikne škoda.

28.Formulář žádosti

Oznámení o ztrátě, § 438 Obchodní právo.

29.Spediční pojištění

29.1Zasílatel je povinen, u pojistitele, který si zvolil pojištění odpovědnosti za obchodních podmínek dokončení a udržovat, pokrývající jeho odpovědnost v oblasti dopravy, v souladu s ADSP a v souladu se zákonem do té míry, pojistitel.

29.2DieVereinbarungeiner Maximální výše náhrady za pohledávky,Incident

a rok jsou povolena; Dohoda také příspěvky

Spediteurs.29.3Der dopravce může odkazovat pouze na klientovi pouze na ADSP,JESTLI,Drží při umístění dostatečné pojistné krytí odpovědnosti.

29.4Na žádost zákazníka, zasílatel pojištění odpovědnosti za škodu pokrytí prostřednictvím potvrzení pojistitele prokázat.

30.Výkon, Jurisdikce, Rozhodné právo

30.1Místem plnění pro všechny strany, aby na pobočce dopravce, určeno, kterému byla zakázka.

30.2Soudu pro všechny spory, vyplývající ze smluvního vztahu nebo v souvislosti s, pro všechny strany, pokud jsou podnikatelé, umístění této pobočky spediční, určeno, kterému byla zakázka; u nároků vůči dopravci, tato pravomoc je exkluzivní.

30.3 Právní vztahy dopravce a zmocnitelem nebo jeho právních nástupců se řídí podle německého práva.

Lehnert & CO Spedition – VÝCHODNÍ EVROPA

95030 Hof