Domů


Nabídky

Odkazy

Kroatien-Medientransformationen

Název Transformace médií v Chorvatsku
Podtitul Na cestě do Evropy?
Autor Patrick Hafner
Stránky 137 Stránky
Univerzita Ludwig-Maximilian University v Mnichově, Německo
Druh práce Práce
Daň 2003
Poznámka 1,3
Pořadí 35007039
Jazyk Německý
Přehled
Přehled:

Význam médií pro oblast působnosti
Politika je těžké přecenit. V Chorvatsku, to bude na
významným způsobem snahy politických elit
udržet státní kontrolu nad médii
jasně. Přes závazky Evropské
Integračního procesu byly demokratizační úsilí
většinou vyčerpány v prohlášení. Pokus o klamavé
rétorické úrovni, západní pozorovatelé zdarma
veřejné fórum o rovné účasti zájmů občanů '
přesvědčit. Tudjman strategie selhal, nicméně,, kde
to není v nových společenských vztahů
Interiéru a exteriéru a přizpůsobit se novým závislostem
dysfunkční tendence byly viditelné. Přečtěte si více