Hem


Erbjudanden

Länkar

Kroatien-Medientransformationen

Titel Medientransformationen in Kroatien
Textning På väg mot Europa?
Författare Patrick Hafner
Sidor 137 Sidor
Universitet Ludwig-Maximilian University i München, Tyskland
Typ av arbete Examensarbete
Skatt 2003
Not 1,3
Beställ 35007039
Språk Tyska
Sammanfattning
Sammanfattning:

Betydelsen av massmedier för omfattningen av
Politik är svårt att överskatta. I Kroatien kommer detta att vara på
betydande sätt av de ansträngningar som den politiska eliten
att behålla statlig kontroll över medierna
klart. Trots åtaganden som Europeiska
Integrationsprocessen har varit demokratisering insatser
mest utmattad i uttalanden. Försökte vilseledande
retorisk nivå, Västra observatörer från en fri
offentliga forum om lika deltagande av medborgarnas intressen
övertyga. Tudjman strategi hade misslyckats, dock, där
Detta är inte i den nya sociala relationer
Inuti och utanpå och kan anpassas till nya beroenden
dysfunktionella tendenser syntes. Läs mer