Hem


Erbjudanden

Länkar

Kosovokonflikt

Titel Kosovokonflikten, med särskild hänsyn till
Tyska deltagande
Textning
Författare Peter Schulz
Sidor 95 Sidor
Universitet Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Tyskland
Typ av arbete Examensarbete
Skatt 2007
Not 1,5
Språk Tyska


Inledande:

Sedan slutet av andra världskriget var kontrasten
mellan Nato och Warszawapakten, den definierande faktorn för
Utanför- och säkerhetspolitik i Väst.
Huvudinriktningen var så i årtionden, den
potentiella angripare på andra sidan av järnridån
motsätta sig ett kollektivt försvar och genom
att säkerställa en strategi i avskräckande syfte, fred i Europa.
Sedan slutet av Warszawapaktens hot men inte
Risk för internationellt krig, den globala uttryck
Peace. Istället var det nu främst inhemska – bürgerkriegsähnliche
– Konflikter, de var där naturligtvis även innan betydande
Antal, intilliggande genom destabilisering av säkerheten
Staterna i riskzonen. Ett antal av dessa nationella
Konflikter, särskilt i Balkan, Det var därför nödvändigt,
att utveckla strategier, till ett sådant inbördeskrig
För att hantera situationer. Läs mer