Domov


Ponuky

Odkazy

Kosovokonflikt

Názov Kosovského konfliktu, najmä s ohľadom na
Nemecká účasť
Podtitul
Autor Peter Schulz
Stránky 95 Stránky
Univerzita Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Nemecko
Druh práce Práca
Daň 2007
Poznámka 1,5
Jazyk Nemecký


Začatia:

Od konca druhej svetovej vojny bol kontrast
medzi NATO a Varšavskej zmluvy, vymedzenie determinant
Mimo- a bezpečnostnej politiky západného spoločenstiev.
Hlavný dôraz bol kladený aj na desaťročia, dem
potenciálneho agresora na druhej strane železnej opony
proti systémom kolektívnej obrany a
na zabezpečenie stratégie odstrašovanie, mier v Európe.
Od konca hrozbou Varšavskej zmluvy, ale nie
Nebezpečenstvo medzinárodnej vojny, globálne výraz
Mier. Miesto toho, to bolo teraz hlavne domáce – bürgerkriegsähnliche
– Konflikty, boli tam samozrejme ešte predtým, než podstatných
Číslo, priľahlých prostredníctvom destabilizáciu bezpečnostných
Štáty ohrozené. Rad týchto vnútroštátnych
Konflikty, najmä na Balkáne, Bolo preto potrebné,
rozvíjať stratégie, na takúto občiansku vojnu
Pre riešenie situácií. Prečítajte si viac