Mājas


Piedāvājumi

Saites

Kosovokonflikt

Virsraksts Kosovas konflikts, jo īpaši attiecībā uz
Vācu līdzdalība
Apakšvirsraksts
Autors Peter Schulz
Pages 95 Pages
Universitāte Westfälische Vilhelma-Universität Münster, Vācija
Veida darba Tēze
Nodoklis 2007
Piezīme 1,5
Valoda Vācu


Uzsākšana:

Kopš Otrā pasaules kara bija kontrastu
starp NATO un Varšavas paktu, definējot faktors
Ārpus- un drošības politiku Rietumu sabiedrībā.
Galvenā uzmanība bija tik gadu desmitus, dem
potenciāls agresors, no otras puses dzelzs priekškara
pret kolektīvās aizsardzības sistēma un
nodrošināt stratēģijas atturēšanas, miers Eiropā.
Tā kā beigās Varšavas pakta draudus, bet ne
Riska starptautisko kara globālā vārda
Miers. Tā vietā tagad galvenokārt iekšzemes – bürgerkriegsähnliche
– Konflikti, tie tur, protams, pat pirms būtisku
Skaits, blakus pa destabilizāciju drošības
Valstu riska. Skaits šo valstu
Konflikti, jo īpaši Balkānos, Tāpēc bija nepieciešams,
izstrādāt stratēģijas, šāda pilsoņu karš
Nodarbojas ar situācijām. Lasīt vairāk