Mājas


Piedāvājumi

Saites

Corruption in Bulgaria

Virsraksts Privatizācija un korupciju Bulgārijā
Apakšvirsraksts
Autors Liliya Nedeva
Pages 60 Pages
Universitāte Rheinische Friedrich-Vilhelma-Universität Bonn, Vācija
Veida darba Tēze
Nodoklis 2003
Piezīme 3
Valoda Vācu
Media Papīrs / Kompaktdisks
Kopsavilkums
Kopsavilkums:

Pirms 1989 valdīja Centrālajā- un Austrumeiropā un valstis
bijušās Padomju Savienības un komunisma, plānveida ekonomikas, DH. ir
Viss bija regulē valsts. Ar sabrukumu
Komunisma sistēma sāka procesu transformācijas
centralizēti kontrolētas ekonomikas uz decentralizētu
Tirgus ekonomika. Šī pāreja bija ar dziļu
politiskās pārmaiņas,, sociālie un individuālie
Emancipācijai un jaunas saistītās iespējas.

Visās pārejas valstīs ir reformu programmas
pieņemts, papildus tirgus liberalizācijas un
privatizācija ir ievietots uzmanības centrā.

Ar projektēšanu un piemērojot atbilstošus
Privatizācijas programmās, process denacionalizācijas
ir saistītas ar uzņēmumiem. Divi mērķi bija
Jaunas zināšanas. Pirmais mērķis bija panākt
ilgtspējīgu makroekonomikas stabilizāciju un demokrātija
sistēmu, kā politiskā, lai visās pārejas valstīs
savienots. Otrkārt, Eiropas Padome 1993 kas
Kopenhāgenā pieņēma lēmumu, ka, īstenojot privatizācijas
viens no ekonomiskiem kritērijiem, ir, kas
vidēja- un Austrumeiropas valstīm par pievienošanos
Eiropas Savienībai būtu jāatbilst.

Lasīt vairāk