Domov


Ponuky

Odkazy

Kroatien-Medientransformationen

Názov Transformácia médií v Chorvátsku
Podtitul Na ceste do Európy?
Autor Patrick Hafner
Stránky 137 Stránky
Univerzita Ludwig-Maximilian University v Mníchove, Nemecko
Druh práce Práca
Daň 2003
Poznámka 1,3
Poradie 35007039
Jazyk Nemecký
Prehľad
Prehľad:

Význam médií pre oblasť pôsobnosti
Politika je ťažké preceniť. V Chorvátsku, to bude na
významným spôsobom snahy politických elít
udržať štátnu kontrolu nad médiami
jasne. Cez záväzky Európskej
Integračného procesu boli demokratizačné úsilie
väčšinou vyčerpané vo vyhlásení. Pokus o klamlivej
rétorické úrovni, západnej pozorovatelia zadarmo
verejné fórum o rovnej účasti záujmov občanov '
presvedčiť. TUĐMAN stratégie zlyhal, však,, kde
to nie je v nových spoločenských vzťahov
Interiéru a exteriéru a prispôsobiť sa novým závislostiam
dysfunkčné tendencie boli viditeľné. Prečítajte si viac