Domov


Ponuky

Odkazy

Dopravy v Kosove

Doprava Logistika Špedícia für den Kosova

Chcete inštruovať naše špedícia s dopravou alebo máte otázky? Kontaktujte nás!

Telefón +49 / (0) 9281 / 140 19 – 26 Pani Budulica.

Použité Doprava – Koľajové vozidlá

Všetky vozidlá sú vybavené bezpečnostnými pásmi.

Nasledujúce operácie sa považujú za odosielateľov

Chodíme pravidelne na nasledovných miestach

Goja – Kosovsksa – Mitrovica – Pec – Prištiny – PRIZREN

Informácie o Kosove

Prištiny:

Najväčšie letisko v hlavnom Kosova, s 15 kilometrov juhozápadne od centra mesta Prištiny

Priemysel: Jedlo, Pharma priemyslu, Šperky, Textilverarbeitungs- a spracovateľského priemyslu, Poľnohospodárstvo , Stavebné- Obchodu a priemyslu a služieb

Ferziaj

Známy ako Ferizaj alebo Urosevac

Camp Bondsteel je umiestnený mimo Ferizaj / Urosevac

Pec:

Peja PEC alebo tzv

V západnej časti Kosova

Najväčší zamestnávatelia: Jedlo (Bäckerein), Brauerein, Dienstleistungsunternehmen, Drevospracujúci priemysel (Drevo), Tehelňa