בית


לעסקים

קישורים

חותם

Lehnert & שיתוף בע"מ und Co KG
העברת מטענים למזרח אירופה
D- 95030 חוף - Windmühlenweg 4
מסחרי מרשם אגוד 4210 בית משפט

Komplementärin: Lehnert Transporte GmbH - חוף
HRB 4320, Amtsgericht חוף
Geschäftsführer:
Giesela שוברט und גונטר Lehnert

תל ++49 +9281 140190 - פקס 1401950

מגע

Wir sind nach ausschließlich Maßgabe Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) Neueste Fassung tätig - Gerichtstand פלאואן

 

Produktionsflächen Neuss